Riving av restauranthuset Hjorten

Fra rivingen av Hjorten i februar 1961. Siste opptreden i Hjorten-hagen. Revyskuespiller gjennom mange år, Johan Tiller, synger en Hjorten-vise foran arbeidslaget før rivingen tar til.