Reklametog på Brattøra

Reklametog av Nidaros treskeverk er nettopp avsluttet. De ble produsert ved Erik Eriksens Mek. Verksted i Stjørdalsveien og hadde over 300 ansatte. Fabrikken laget tog av treskeverk som ble kjørt gjennom byen som reklame.