Oppdal sentrum

Oppdal sentrum. På stolpen midt i bildet står et skilt med innskriften: La ikke hesten staa ute i kulden uten dækken".