Støren stasjon i 1890-åra

Støren stasjon i 1890-åra

Foto: A. Lindahl

Bruk original

Støren stasjon i 1890-åra

Støren stasjon er en jernbanestasjon for både Dovrebanen og Rørosbanen. Stasjonen ligger ved tettstedet Støren i Midtre Gauldal kommune. Stasjonen ble åpnet i 1864 da strekningen Trondhjem-Størenbanen sto ferdig. Stasjonen ligger 66 meter over havet mens avstanden til Oslo S er 501,20 km. Avstanden til Oslo S over Røros er på 510,37 km. Stasjonsbygningen brant ned i forbindelse med krigshandlingene våren 1940, og ny bygning reist kort tid etter. Stasjonen er betjent til alle tog.

Kilde for