Hans Nissengården

Denne gården lå i Olav Tryggvasons gt 44 og er Trondhjems eldste gård fra ca 1660. Den ble revet i 1914 og ble oppført på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, hvor den i dag ligger i Gammelbyen. Gården har fått navnet Hans Nissen gården etter Hans Nissen som bodde der fra 1750. Den har også blitt kalt Christop(h)ersengården.