Samegamme fra innsiden

Fotografert mot bakveggen. Hører til "Vierma-leiren" i østenden av Store Namsvatn. Denne leiren er bygd som erstatning for den tidligere leiren Fagerneset som ble satt under vann ved reguleringen av Namsvatna. Leiren ble befart i august 1976, som kjentmann fungerte Morten Sørås, Røyrvik, ca. 75 år gammel.