Auksjon på husmannsplassen Egga

Reinsdyra til samen Anders Larsen ble her solgt på tvangsauksjon.