Samiske kvinner ved alderhjemmet på Verket i Mostadmark

Aldersheimen i Kautokeino var plassert i den store trebygningen (Soria-Moria) på Verket etter at raseringen av Finnmark var et faktum. Her noen av pensjonistene og betjening."