Fattighuset på Røros

Den litt "finere" dama med hatt, parasoll og hund skal være frøken Jonetta Bye. På trappa står fire av beboerne på Fattighuset, fremst ser vi Skanck-Kari.

Kilde for