Brakkene ved Hysnes fort

Hysnes fort 1940

Foto: Schrøder

Bruk original

Brakkene ved Hysnes fort

Hysnes fort er en del av Agdenes befestninger og ble anlagt i henhold til Stortingsvedtak av 03.03.1897 for å forhindre fremmede fartøyer i å trenge inn gjennom Trondheimsleden og videre inn til Trondheim. Agdenes befestninger omfattet, foruten Hysnes, Brettingen og Hambåra fort. Befestningene ble 1940–45 utvidet med en rekke anlegg langs Trondheimsfjorden, bl.a. Sørviknes torpedobatteri. Hysnes fort ble i 2007 solgt til Rissa kommune