Jordbruksareal i prosent etter fylke

Kart fra Statistisk sentralbyrå som viser jordbruksareal i drift i prosent av landareal etter fylke for 2007.