Den planlagte byen. Fra 1920 til 1990-tallet

I mellomkrigstiden hadde Heimdalsområdet lite tilknytning til Trondheim. Den lille stasjonsbyen på Heimdalsplatået var først og fremst lokalt senter for Trondheims nabokommuner i sør. Dette endret seg radikalt etter krigen.

Vedlegg