Det samiske flagget

Det samiske flagget er felles for alle samene, både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Fargene er rødt, gult, blått og grønt, og kommer fra den samiske drakten. Sirkelen i midten symboliserer solen og månen, der solringen er rød og måneringen er blå.Flagget ble offisielt godkjent ved den nordiske samekonferansen som fant sted i Åre, Sverige i 1986. Flagget er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Eierrettigheter: Samefolket

Kilde for