Tvangsarbeidarar i Trondheim 1850-1867 - Digitalarkivet

Her kan du søke etter tvangsarbeidere i Trondheim i tidsrommet 1850 - 1867. Orginaldokumentene befinner seg i Trondheim byarkiv. Digitalpensjonatet.

Trykk lenken under