Billedserie - bjørnekult 3

Tegningene viser stadiene i en samisk bjørnejakt. Bjørnene var et hellig dyr og jakten var forbundet med mange ritualer.

Tegning 196
Det store festmåltidet.

Tegning 197
Bjørnefellen henges utspent til tørk. Med bind for øynene skyter de gifte kvinnene mot skinnet. Mannen til den kvinnen som trefer, blir den som neste gang finner bjørne-hiet. I teltet har brennevinet gjort sin virkning, og en orgie tar til.

Tegning: Ossian Elgström.

Billedserien er trykt i Norrbottens Museums årbok 1970, Luleå, Sverige.