Fanteregisteret 1845 i Trondhjems stift. Digitalarkivet

I fanteregisteret står omstreifere i hele landet oppført. Det finnes mange søkemuligheter, du kan søke på alder, distrikt, navn, kjønn osv. Trykk lenken under for å komme til fanteregisteret i Digitalarkivet.