Familie ved Svanviken

Drar de eller kommer de? Svanviken ble drevet av Norsk Misjon blant hjemløse. Bildet er fra 1930-tallet.