Taterskute

Bildet kommer fra Norsk Misjon blant hjemmløse. Sted ukjent.