Rostad barnehjem, Inderøy

Rosta ble drevet av Norsk Misjon blant hjemløse. Bildet er fra 1930-tallet.