Rostad barnehjem

Rostad lå på Inderøy og ble drevet av Norsk Misjon for hjemløse. Bildet er fra 1906.