Rostad barnehjem

Rostad lå i Inderøy. Personene på bildet er: Mor Rostad, Ebba Astrup me dlite barn på fanget, landbruksingeniør Arentz, grosserer Øyen, fengselsdirektør Malten, fru Hval, presten Hval "Bestefar", grosserer Hansen, frk. Thora Storm, frk. Knudsen - Mummy, pastor Walum?. Bildet er trolig fra århundreskiftet (1900).