Jordbruk på Bakke gård

Utstrakt jordbruk på Bakke gård. Bakke kirke vises også på bildet som er tatt på 1850-tallet.