Tysker studerer kart - Steinkjer

Steinkjer 1940. Tysk befal sturderar vegval på Sannan.