Andel boligeiere blant innvandrergrupper

Figur fra Statistisk sentralbyrå om andel boligeiere blant utvalgte innvandrergrupper, sammenliknet med befolkningen sett under ett. Tallene er i prosent og sammenlikner resultater fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere 1996 og 2005/2006. Følg lenken for å lese mer.