Hustype, befolkningen totalt og innvandrere

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser hva slags hustype folk bor i. Her er hele befolkningen under ett, samt innvandrerbefolkningen i 1996 og 2005/2006. Følg lenken for å lese mer.