Repslagerveita

Repslagerveita 1930

Foto: Schrøder

Bruk original

Repslagerveita

Repslagerveita fra Prinsens gt.mot Leutenhaven. Byens eldste Reperbane ble anlagt i 1637. Veitene i Trondheim er smale forbindelser mellom byens brede gater. Veitene trekker samtidig linjer tilbake i historien. Mange veiter er rester etter middelalderens gateløp, som aldri lot seg utslette av brann eller omregulering. En vandring i veitene blir dermed en vandring i byens historie