Sommerveita

Sommerveita 1930-årene

Foto: Schrøder

Bruk original

Sommerveita

Sommerveita. Går fra Nordre og munner ut på Torget. Veitene i Trondheim er smale forbindelser mellom byens brede gater. Veitene trekker samtidig linjer tilbake i historien. Mange veiter er rester etter middelalderens gateløp, som aldri lot seg utslette av brann eller omregulering. En vandring i veitene blir dermed en vandring i byens historie