Vidkun Quislings proklamasjon til det norske folk, 9. april 1940.

Om kvelden den 9. april 1940 holdt den nasjonale regjerings nye sjef Vidkun Quisling denne talen i radio. NRKs arkiv.