Tinghuset fotografert i 2009

Tinghuset (Munkegata. 20) i Trondheim ble oppført 1937 - 51. Arkitekt for bygget var Hjalmar S. Bakstad. Inngangspartiet ble utsmykket av billedhugger Nic Schiøll, med blant annet statuen Lovsigemannen og relieffer av kong Magnus Lagabøte, rikskansler Ove Bjelke m.fl. På bygningens nordside er det en fontene med en minneplate over de 10 mennene som ble skutt som sonoffer under unntakstilstanden i oktober 1942. Tinghuset rommer rettsaler og kontorer for Frostating lagmannsrett, Midt-Norge sorenskriverembete, Statsadvokatene i Trondheim, Trondheim byfogdembete og Trondheim byrett.

Sammenlign med foto fra 1943.