Fylkesfører Henrik Rogstads tale i Studentersamfundet oktober 1942.

Fylkesførerens tale. Fylkesføreren nevnte den kamp Nasjonal Samling førte, og at mange ikke kunde forstå eller forsone seg med at det ble brukt de skarpeste midler. Men Nasjonal Samlings store mål er å gjennvinne landets nasjonale selvstendinghet, og våre bestrebelser går ut på å støtte og hjelpe hverandre. Dessverre er det folk som ikke vil være med på å nå dette målet, de er ledet av krefter utenfor landet. Når enkelte her i landet ikke vil være med på å nå dette målet, så er det ut fra deres egne personlige interesser - de skjønner at når NS har seiret, da nytter det ikke lenger å leve på bekostning .......

Foto: Adresseavisen

Bruk original

Fylkesfører Henrik Rogstads tale i Studentersamfundet oktober 1942.

Artikkel i Adresseavisen oktober 1942

Foto: Adresseavisen

Eierrettigheter: Universitetsbiblioteket i Trondheim, NTNU

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv