Unntakstilstanden 6.oktober 1942 - detalj vev

Billedvev av Hannah Ryggen