Alliert plakat - Schluss

Propagandaplakat som illustrerer nazitysklands fall.