Naziplakat - Alt for norge

Nazipropaganda. Alt for Norge. Hjelpen fra England. Bilde av en kystby som bombarderes av allierte skip.

Kilde for