Naziplakat - Blend

Naziplakat ang. blendig av vinduer. Alle vinduer måtte dekkes til slik at lys ikke kunne observeres fra allierte fly.