Krig 2. Verdenskrig Strategisk betydning Tidslinje fra Jo...

Johan Nygaardsvold (1879-1952) kom fra Malvik kommune og var norsk statsminister før og etter krigen. Ta del i hans opplevelser av krigen.