NT 173-14.jpg

Foto: Kolbein Dahle

(Trykk på bildet for full størrelse)

Hegra festning

Hegra festning ble bygd som ledd i forsvaret mot Sverige etter unionsoppløsningen i 1905. Da het den Ingstadkleiven fort. Anlegget ble påbegynt etter unionsoppløsningen i 1908 og var ferdigstilt i 1910. Festningen skulle hindre at et eventuelt svensk angrep skulle dele landet i to.

Også under 2. verdenskrig hadde fortet en rolle. Under kampene i 1940 klarte en norsk styrke på 250 mann og 1 kvinne (Lotta fra Hegra) under kommando av major Hans Reidar Holtermann å bemanne den forlengst nedlagte festningen.

De holdt stand mot tyske angrep i 25 dager helt til 5. mai. Da var Sør-Norge offisielt oppgitt. Innsatsen på Hegra imponerte også tyskerne, og kampene i Hegra fikk en moralsk betydning som langt oversteg den egentlige militære.

Relaterte artikler