Kolera

Kolera er en diarésykdom som skyldes giftstoff fra en bakterie som smitter fra avføring gjennom forurenset drikkevann og mat. Les mer om det på helsenett.no

Relaterte artikler