Fra Betzy Kjelsbergs memoarer

Betzy Kjelsberg var en av de store kvinnesakspionérene i Norge. Hun var en driftig organisator, og kom tidlig med i kvinnesaksarbeidet. Hun var også med på å samle underskrifter til støtte for unionsoppløsningen og deltok i en deputasjon fra Drammen som på vegne av 12 379 kvinner overleverte sin «adresse» til Stortinget og regjeringen.