Unionsoppløsningen

Nettstedet inngår i hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen, som en viktig del av formidlingen fra det norsk-svenske historikernettverket Prosjekt 1905: norsk-svenske relasjoner i 200 år.