Justisdepartementet åpnet i 2003 for billighetserstatning til tvangssteriliserte.

Steriliseringsloven av 1934 ga myndighetene mulighet til å sterilisere individer som de mente ikke var til gagn for samfunnet. I tilegg til psykisk utviklingshemmede gjaldt dette også bl.a. tatere/romanifolket. Steriliseringen pågikk til helt ut på 1970-tallet. Lenken under fører deg til Justisdepartementets dokumenter vedr. billighetserstatning.