Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven)

Utlendingsloven på lovdata.no