SSBs skolesider

Statistisk sentralbyrå har egne skolesider hvor formidlingen av statistikk og analyser er tilpasset skoleelever. Her er det mye interessant stoff og morsomme kalkulatorer og tester.