Raselære i skolen

Hører til Dagligliv

Mot slutten av krigen kom det forsøk på å nazifisere skolen. Blant annet forsøkte NS å innføre raselære i undervisningen. Men forsøket mislyktes, fordi de fleste lærerne avviste alle nazifiseringsforsøk. Les artikkelen i Adresseavisen.

Hvorfor tror du nazi-myndighetene mente det var viktig å opplyse om raselære?

Kilder