Håndverkslaug

Hører til Produksjonsbyen

Disse oppgavene passer for ungdomsskoletrinnet. Les artiklene "Håndtverksfag - og laugenes betydning" og "Industrialisering - håndverksfag forsvinner" før du besvarer oppgavene.

1. Hva varet håndverkslaug?

2. Hvilke håndverk hadde laug i Trondheim på 1700-tallet?

3. Tenk deg at du er 14 år og lever i Trondheim på 1700-tallet. Skriv om den første dagen du møter til bakermester Erichsen som lærling.