Lønnsforskjeller og samfunnsendringer

1. I 1905 lå daglønna til industriarbeiderne i byen mellom 2 og 5 kroner. Smedyrket, blikken-slageryrket og boktrykkeryrkene lå på topp. Kvinnene hadde mye dårligere betaling. De som arbeidet i tekstil- og hermetikkindustrien hadde ei lønn som lå fra 1,25 til 1,50 kr timen. Hvorfor var det så stor forskjell på kvinnenes og mennenes lønn?

2. Hvilke samfunnsendringer bidro til at nærings- og nytelsesmiddelindustrien vokste sterkt i siste halvdelen av 1800-tallet?

Kilder

Relaterte artikler