Trondheim og verden

1. Hvorfor ble båndene mellom Trondheim og verden sterkere utover på 1800-tallet?

2. Forestill deg at du er en ung mann fra landsbygda. Du kommer til Trondheim og får jobb som læregutt på Fabrikken ved Nidelven. Når du senere besøker foreldrene dine i hjembygda, er de jevnaldrende bygdeguttene stumme av beundring når du begynner å fortelle om hvordan du har det i Trondheim og om omveltningene som preger byen. Gjengi noe av det du sa til dem (Lag gjerne en tegning hvor du får fram forskjell i klesstil)! Du kan f.eks. ta utgangspunkt i året 1860 ved å lese fra Vinjes «Ferdaminni frå sumaren 1860», og fra emneheftet om «Fabrikken ved Nidelven».

Som bakgrunn for hvordan det var å være landsgutt å komme til Trondheim, kan du lese første del av »Den store hunger» av Bojer. Selv om handlingen her er hentet fra en noe senere periode (1880-90), får du et inntrykk både av et fattig landsmiljø og hvordan en hybeltilværelse i byen kunne arte seg.