Jens Fenstad

Les artikkelen og studer kildene om Fenstad og svar på følgende spørsmål.

1. Hva var Jens Fenstads første forbrytelse?

2. Hvor vokste han opp?

3. Hva het konen til Jens Fenstad?

4. Hvor regner man med at Fenstad lærte å forfalske verdipapirer?

5. Hvilken kjent forbryter satt sammen med Fenstad i Rådhusarresten i Trondheim?

6. Studer passet han forfalsket i 1823. Hvor tror du han reiste fra? (stikkord: politimester)

7. Pastor Welhaven hadde mange samtaler med Fenstad før henrettelsen. Hvem var Welhaven far til?

8. Hvordan beskrev Welhaven Fenstad i brevet til Fenstads kone?

9. Hvor ble Jens Fenstad halshugget?

10. Hvilke tanker gjør du deg om dødsstraff?

11. Kan du nevne noen land som har dødsstraff i dag?

Kilder