To ulike avisers blikk på Verdenskrigen 1914 - 1918

I dag merker man godt medienes enorme påvirkningskraft. Vi blir pepret med informasjon fra ulike kanaler. Men også for hundre år siden var mediene raskt ute med nyheter. Under første verdenskrig var det avisene som dominerte nyhetsformidlingen. Til høyre ligger det en rekke avisartikler fra to ulike Trondheimsaviser: Adresseavisen og Ny Tid. Adresseavisen hadde tidligere en sterk konservativ tilknytning og den hadde sterke bånd til partiet Høyre, den andre avisen er sosialistavisen Ny Tid. Martin Tranmæl var redaktør for Ny Tid under første verdenskrig og avisen var talerør for fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. At avisen ble brukt til propaganda la de ikke skjul på, noe som går klart frem i artiklene. Fra 1923 ble Ny Tid Norges Kommunistiske partis partiorgan, og den ble enda mere radikal i sitt uttrykk.

Les et utvalg av de to avisene og svar på oppgavene under.

1. Hvordan skriver Adresseavisen om krigen?

2. Hva er det Ny Tid legger vekt på når de skriver om verdenskrigen?

3. I løpet krigen skjedde det noe i Russland. Hva var det?

4. Hvorfor er Ny Tid så opptatt av det som skjer i Russland i siste del av krigen?

5. Hvorfor tror du Adresseavisen skriver så lite om de vanskelige sosiale forholdene krigen førte med seg? Hva skriver Ny Tid om de samme forholdene?

6. I slutten av krigen var det store politiske bevegelser i sving i Europa. Hva var det Ny Tid regnet med var i ferd med å skje?

7. Skipsfarten var svært viktig for krigsprofitørene (de som tjente seg rike på krigen). Hva er det Adresseavisen legger vekt på når de skriver om skipsfarten under krigen?

8. Ny Tid tegner et rosenrødt bilde av Sovjet. Hvordan ble det i Sovjet i mellomkrigstiden? Bruk læreboken eller let på nettet (eks. Wikipedia).

9. Les avisartikkelen "Soldateraad på Berlin". Studer bildene av hjelpekrysseren Berlin som ligger under temaet første verdenskrig. Hva skjedde med Berlin i 1914? Hva tror du et soldaterråd er?

10. Hvem var Martin Tranmæl? (Søk i ordboken og les de relaterte artiklene).

Kilder