Oppgave - 1.mai og 17.mai folkefest og politisk markering

Hører til Identitet

Les artiklene som omhandler 1. mai og 17. mai feiringen i Adresseavisen og Arbeider-avisen. Tekstene skildrer en politisk hverdag med klart definerte klasser. For å svare på noen av oppgavene må du bruke læreboken og f.eks. Wikipedia.

1. Hvorfor feirer man 1. mai?

2. Hvorfor feirer man 17. mai?

3. Hva var det man vektla under 1. mai markeringen? (i 1925)

4. I en av artiklene fra 1. mai 1925 leser vi at så mange som 5000 barn deltok i barnetoget, og 6000 personer møtte opp på Ila for å høre dagens talere. På den tiden var det ca. 55000 inbyggere i Trondheim. Hva tror du vår årsaken til at så mange deltok i markeringen av 1. mai?

5. Er det noen forskjell i feiringen av 17. mai i 1925 og i dag?

6. Ser du noen likheter og ulikheter i feiringen av 1. mai og 17. mai? (Svar på bakgrunn av avisartiklene).

 

 

Kilder