Industriøs revolusjon

Les artikkelen som ligger relatert for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. Hva menes med uttrykket "industriøs revolusjon"?

2. Hvilke næringer sto for henholdsvis sjølforsyning, salgsøkonomi og lønnsarbeid?

3. a) Hvordan var arbeidsfordelingen mellom kvinner og menn?
b) Hvordan tror du det var for kvinnene når mennene var ute på fiske eller dro for å jobbe i gruvene?

4. a) Hvorfor varierte det hva det konkrete arbeidet gikk ut på og hva utbyttet ble for bønder i Trøndelag?
b) Kan du gi eksempler på variasjon i næringsdrift på forskjellige steder i Trøndelag?

Relaterte artikler